Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Styrelsen för Högsby Energi AB

Styrelsen för Högsby Energi AB

Följande person är ut valda till ledamöter och ersättare i HEAB för tiden från och med bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023:

Ledamöter:
(M) Wilhelm Ahlström
(C) Ingemar Svanström
(S) Carl-Axel Blom
(S) Marinett Målberg
(SD) Curt Allerdahl

Ersättare
(M) Marcus Schön
(D) Sara Gustavsson
(S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Ingemar Svanström
Vice ordförande: Carl-Axel Blom

Senast kontrollerad: 2019-01-03.
Snabbval