Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Styrelsen för Högsby Bostads AB

Styrelsen för Högsby Bostads AB

Följande person är valda till HBAB för tiden från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019:

Styrelseledamöter
(KD) Lars Elmborg
(C)   Ewa Engdahl
(S)   Per-Ola Herdinius
Lars Fehling, extern ledamot
Lars-Erik Gustafsson extern ledamot

Styrelseersättare
(S)   Catarina Thunberg
(SD) Berndt Limegård
Inge Kastberg, extern ersättare

Ordförande: Lars Elmborg
Vice ordförande:  Per-Ola Herdinius

Senast kontrollerad: 2017-01-26.
Snabbval