Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Kommunstyrelsen » Sammanträdesdagar 2019

Sammanträdesdagar 2019

8 januari
12 februari
12 mars
9 april
28 maj
13 augusti
17 september
15 oktober
19 november

Sammanträdena börjar kl 08.30.

Senast kontrollerad: 2019-01-03.
Snabbval