Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Kommunstyrelsen » Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter

(M) Marcus Schön
(C) Stihna Johansson Evertsson
(C) Lina Danlid Burke
(KD) Tuva Bojsted
(S) Jonas Erlandsson
(S) Diana Bergeskans
(S) Magnus Gabrielsson
(S) Linda Robertsson
(S) Carl-Axel Blom
(SD) Leif Gustavsson
(SD) Sven Liljeblad

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson
Vice ordförande: Jonas Erlandsson

Ersättare
(M) Anders Svensson
(C) Mikael Jonnerby
(C) Kerstin Karlström
(C) Mahmoud Al Mokdad
(KD) Heléne Danielsson
(S) Torbjörn Carlreus
(S) Ingrid Axelsson
(S) Per-Ola Herdinius
(S) Catarina Thunberg
(SD) Alf Adolfsson
(SD) Hans Gustavsson

Senast kontrollerad: 2019-03-19.
Snabbval