Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, leder och samordnar kommunens olika verksamheter, ansvarar för kommunens ekonomi och verkställer kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och sammanträder varje månad (bortsett från juni, juli och december) i Tingssalen i Kommunhuset.

Mandatfördelning Kommunstyrelsen 2019

Moderaterna 2
Centerpartiet 2
Socialdemokraterna 4
Sverigedemokraterna 3
Senast kontrollerad: 2019-01-03.
Snabbval