Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Medborgarförslag

Medborgarförslag

 

Presentera Ditt förslag via detta formulär eller med hjälp av dokumentmall.

Ladda hem och använd dokumentmall som finns till höger, om utrymmet i formuläret inte räcker. Skickas till kommun@hogsby.se eller till:
Högsby Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
579 80 HÖGSBY

Motivera förslaget och beskriv hur Du anser att det skall genomföras.

Varje medborgarförslag får bara behandla en fråga och måste röra någon eller några av kommunens verksamheter. Förslag som strider mot lag eller författning, är rasistiska eller odemokratiska tas ej upp till behandling. Medborgarförslag får inte heller röra myndighetsutövning gentemot enskild eller personärenden. Eftersom förslaget är en allmän handling och offentlig har vem som helst rätt att ta del av det.

Alla Högsbys folkbokförda invånare får lämna in medborgarförslag.
Förslaget skickas till kommunen eller lämnas in i anslutning till något av fullmäktiges sammanträden.

Fullmäktige överlämnar sedan förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Handläggaren av medborgarförslaget skall innan beredning av ärendet påbörjas, efterhöra med frågeställaren att förslaget har uppfattats rätt.
Personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Du medger att denna information får behandlas i kommunens personregister. Du medger också att Ditt namn får anges i fullmäktiges protokoll vilket görs tillgängligt på Internet.

Har Du frågor kring hanteringen eller vilka frågor som får tas upp i ett medborgarförslag kan Du kontakta kommunkontoret, kommunsekreterare Agneta Rodriguez 0491-291 04.

Senast kontrollerad: 2015-12-23.
Snabbval