Vårt ansvar är att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsåtgärder via samarbete med bland annat Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänsten, privata företag, föreningar, studieförbund och andra ideella organisationer. Vi arbetar även ständigt för att utveckla enheten med nya möjligheter och idéer.

Flyktingsamordnare hjälper initialt de flyktingar som kommer till vår kommun på anvisning att skaffa bostad, med praktisk hjälp vid ankomst och ger information om hur samhället fungerar. Det innebär att individen snabbt ges möjlighet att bli en del av vårt samhälle.

Integrationssamordnare ska ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet och målet är att dom tillsammans med oss ska ta eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig det svenska språket, samhälls- och arbetslivet för att sedan bli självförsörjande och ha eget boende.

Praktiksamordnare arbetar med att planera, samordna, följa upp och utvärdera arbetspraktiken. Detta sker i samverkan med interna och externa parter, för att skapa bra praktikmöjligheter för individen. Om du är intresserad av praktik kan du prata med din handläggare på arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan eller du kan också kontakta oss direkt.

Till dig som arbetsgivare: Är du intresserad av att erbjuda praktik eller är du i behov av att anställa personal? Du kan kontakta oss så kan vi berätta mer. Du kan ringa eller skicka e-post. Välj det sätt som passar dig. När vi tagit emot din intresseanmälan så hör vi av oss till dig.