Här erbjuds stor tillgänglighet till de idrottsanläggningar som finns.