Första hjälpen-utbildning

Räddningstjänsten anordnar kurser i första hjälpen.

Heta arbeten

För att följa försäkringsbolagens regler, måste den som ger tillstånd till, utför eller bevakar ett hett arbete ha utbildning och certifikat för denna typ av verksamhet. Räddningstjänsten ordnar utbildning som ger certifiering.

HLR (Hjärt-lungräddning)

Lär dig att rätt kunna bedöma och förstå tillståndet hos en person som fått hjärtstopp. Räddningstjänsten håller kurser med utbildade HLR-instruktörer.

Utrymningsövningar

Räddningstjänsten kan bistå vid planläggning och genomförande av brand- och utrymningsövningar.

Övrigt

Genom räddningstjänsten kan företag, skolor eller vårdanläggningar få specialanpassade utbildningar efter egna önskemål.

Kontakta oss

När det gäller utbildningar kontakta Räddningstjänsten i Högsby/Mönsterås, telefon 0499-17 322, Hanna Sjöö.