Tjänsten som deltidsbrandman är en bisyssla och du behöver därför ha en ordinarie anställning.

Intresseanmälan räddningspersonal i beredskap