Förebyggande arbeten

Arbetet görs dels genom tillsyn av de systematiska brandskyddskontrollerna som ska genomföras enligt de krav som finns i lagen. Dessutom genomförs utbildning och information i brandskyddsfrågor till allmänhet, företag och institutioner. För att ha en hög säkerheten i hemmet bör följande utrustning finnas:

  • Brandsläckare - Vad skall jag ha för brandsläckare hemma?
    För att läsa mer om vad MSB och Brandskyddsföreningen rekommenderar klicka här.
  • Brandvarnare - Var skall brandvarnaren sitta?
    För att läsa mer om vad MSB och Brandskyddsföreningen rekommenderar klicka här.
  • Brandfilt

För att läsa mer om vad MSB och Brandskyddsföreningen rekommenderar gällande brandskydd klicka här.

I "Lagen om skydd mot olyckor " kan du läsa mer om förebyggande åtgärder.

Tillsyn brandfarlig vara och explosiv vara
Vid ett antal olika verksamheter hanteras brandfarliga varor, exempelvis bensin, diesel och spolarvätska med mera. På dessa platser genomförs tillsyn enligt "Lagen om brandfarliga och explosiva varor ".

Tillstånd av brandfarlig vara och explosiv vara
De verksamheter som är tillståndspliktiga anges i föreskrifter kopplade till "Lagen om brandfarliga och explosiva varor ". Blanketter för ansökan om tillstånd finns på kommunens hemsida. 

Kontakta oss

När det gäller förebyggande frågor kontakta:
Räddningstjänsten i Högsby/Mönsterås, Magnus Skyttemo, telefon 0499-173 33.