Mistelns lokaler

Endast ideella föreningar kan hyra sammanträdesrummen på Misteln.

Avgiften för sammanträdesrummet är 130 kronor/timma.

Hyra för ”hörnrummet” är 80 kr/timma (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider).

En avgift på 285 kronor tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokal eller utrustning blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4   

2 kronor per styck

Kopiering svart/vit A3

4 kronor per styck

Kopiering färg A4  

6 kronor per styck

Kopiering färg A3

12 kronor per styck

Föreningskopiering   

50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr

Misteln är från och med 2020 kontantfritt och därför är minimikostnaden för betalning via bankkort 10 kr.