Mistelns lokaler

Avgift för sammanträdesrummet är 125 kr/timma.

Hyra för ”hörnrummet” för externa hyresgäster utanför kommunen: 75 kr/timme (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider).

En avgift på 280 kronor tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns
sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning. Vad gäller oaktsamhet med lokalen eller utrustning, blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4   

2 kr/st

Kopiering svart/vit A3

4 kr/st

Kopiering färg A4  

6 kr/st

Kopiering färg A3

12 kr/st

Föreningskopiering   

50 öre/kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr (de första 100 per år är gratis)