Mistelns lokaler

Avgiften för sammanträdesrummet är 130 kronor/timma.

Hyra för ”hörnrummet” för externa hyresgäster utanför kommunen 80 kr/timma (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider)

En avgift på 285 kronor tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokal eller utrustning blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4   

2 kronor per styck

Kopiering svart/vit A3

4 kronor per styck

Kopiering färg A4  

6 kronor per styck

Kopiering färg A3

12 kronor per styck

Föreningskopiering   

50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr (de första 100 per år är gratis)

Misteln är från och med 2020 kontantfritt och därför är minimikostnaden för betalning via bankkort 10 kr.