För information om respektive taxa eller avgift, välj rubrik i menyn. Taxor som rör vatten & avlopp samt avfall & återvinning är länkade till Östra Smålands Kommunalteknikförbunds webbplats