Kommunfullmäktige har från och med 2014-10-15 35 ledamöter och sammanträder en gång i månaden i Tingssalen i Kommunhuset i Högsby. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Här kan du läsa hur det gick i valet till kommunfullmäktige 2018

Mandatfördelning Kommunfullmäktige i Högsby kommun

Moderaterna

4

Centerpartiet

7

Kristdemokraterna

3

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

1

Sverigedemokraterna

8

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018-10-15--2022-10-14

Ordförande: Per Gröön (C)
1:e vice ordförande: Åke Gustavsson (S)
2:e vice ordförande: Sune Olsson (SD)

Ledamöter

(M) Anders Svensson
(M) Marcus Schön
(M) Kerstin Möller
(M) John Friberg
(C) Stihna Johansson Evertsson
(C) Per Gröön
(C) Lina Danlid Burke
(C) Mikael Jonnerby
(C) Kerstin Karlström
(C) Ingemar Svanström
(C) Sara Gustafsson
(KD) Lars Elmborg
(KD) Heléne Danielsson
(KD) Tuva Bojstedt
(S) Jonas Erlandsson
(S) Diana Bergeskans
(S) Carl-Axel Blom
(S) Linda Robertsson
(S) Magnus Gabrielsson
(S) Marinett Målberg
(S) Per-Ola Herdinius
(S) Gith Wiksten
(S) Åke Gustavsson
(S) Catarina Thunberg
(S) Torbjörn Carlreus
(S) Ingrid Axelsson
(V) Tommy Palmgren
(SD) Leif Gustafsson
(SD) Patrik Baier
(SD) Sven Liljeblad
(SD) Sune Ohlsson
(SD) Alf Adoldfsson
(SD) Curt Allerdahl
(SD) Jan-Erik Ek
(SD) Inger Johansson

Ersättare

(M) Monika Olsberg
(M) Wilhelm Alström
(C) Martin Joelsson
(C) Mahmoud Al Mokdad
(C) David Karlsson
(C) Tomas Ivarsson
(KD) Per-Eric Ohlsson
(KD) Berith Åberg-Alsiö
(S) Andreas Furuskog
(S) Heléne Josefsson
(S) Karl Axel Palmberg
(S) Sabina Bergeskans Skogh
(S) Susanne Björck
(S) Lars Backlund
(V) Ola Rosevall
(SD) Hans Gustafsson
(SD) Inga Riikonen
(SD) Evert Andersson
(SD) Manee Liljeblad

Sammanträdesdagar 2019

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019 med starttid kl 18.30, samlingslokalen är kommunhusets tingssal:

  • 4 februari
  • 4 mars
  • 1 april
  • 6 maj
  • 10 juni
  • 2 september
  • 7 oktober
  • 4 november
  • 6 december