Här är du: Invånare » Fritid & Kultur » Fritid

Fritid

Vi har ett stort utbud av aktiviteter, där föreningslivet har en nyckelroll som arrangör. Här erbjuds stor tillgänglighet till de idrottsanläggningar som finns. Läs mer under varje rubrik.

 

Regler för längdskidspår

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018 om regler för elljus-, motions- och skidspår: 

Regler för elljus-, motions- och skidspår
16 § Ridning och framförande av hästar får ej ske på iordningsställda elljus-, motions- och skidspår. Ej heller gång, löpning eller cykling under vintertid i anlagda skidspår på elljus- och motionsspår.

application/pdf Skylt längdskidspår (378,51 kB)

 

Senast kontrollerad: 2019-03-05.
Snabbval