Här är du: Invånare » Barn & Utbildning » Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Högsby Utbildningscenter

Vi har följande vuxenutbildningar:

Grundläggande vuxenutbildning (Gruv)

Gymnasial vuxenutbildning (Kgy)

Lärvux (Särskild utbildning för vuxna)

Sfi (Svenska för invandrare)

Våra vuxenutbildningar 2018 - 2019
 Broschyr (pdf)

Att studera på Kommunal Vuxenutbildning - Komvux

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år har du som är bosatt i Sverige rätt till Kommunal vuxenutbildning i din hemkommun.
På Komvux läser du som behöver läsa in eller komplettera kurser på grundskole- eller gymnasienivå.
På Komvux blir studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar mindre. Detta betyder att du som elev får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.
Du lägger tillsammans med studie- och yrkesvägledaren upp en studieplan med vilka ämnen du vill kombinera och i vilken studietakt du vill studera.

Studieplan

När du vill ansöka om att studera på Komvux ska du boka ett planeringsmöte med vår studie- och yrkesvägledare. Där upprättar du en studieplanering med din nuvarande utbildningsnivå, syftet med dina studier, studiefinansiering samt vilka kurser du behöver för önskvärd examen/målsättning.

Betyg
Varje kurs bedöms med betygen A-F där godkänt är A-E. Får du betyget F har du inte klarat kursen. 

Prövning
Att göra om en kurs eller läsa upp ett tidigare betyg kallas att göra en prövning. En prövning kostar 500 kr/tillfälle. Du lägger då upp en planering tillsammans med en lärare där du får uppgifter. Du studerar sedan hela kursen på egen hand för att sedan tenta av kursen vid ett eller flera tillfällen. Planering inför en prövning görs först med studie- och yrkesvägledaren. 

Studiefinansiering
Studier på Komvux är CSN-berättigade. Du måste studera 20 poäng per vecka för att få studiemedel på heltid. Har du betyget F i en eller flera kurser berättigas du inte studiemedel. Läs mer på CSN.

Har du frågor om hur det fungerar att studera på Komvux? Eller vill du boka ett vägledningssamtal och planera dina studier?
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för ett vägledningssamtal. Du behöver inte gå på skolan för att boka ett samtal.

Varmt välkommen!

Petra Gustavsson

Tel. 0491-29386

Telefon: 0491-29386

petra.gustavsson@hogsby.se

Senast kontrollerad: 2018-08-20.
Snabbval