Här är du: Invånare » Barn & Utbildning » Grundskolor » Tallåsskolan, Ruda

Tallåsskolan, Ruda

Välkommen till Tallåsskolan!

Bakgrund;

Skolverksamheten i Ruda startade i början i 1900-talet. 1925 togs beslut om byggnation av skolhus. 1959 byggdes skolan ut och fick dess nuvarande placering och storlek.

Skolans pedagoger arbetar med mottot:
"Alla barn är alla pedagogers/personals ansvar".
Tillsammans är vi cirka 90 elever uppdelade på följande sätt:
f-klass, klass 1-3 och klass 4-6.
Föräldrar och anhöriga är varmt välkomna att delta vid barnens skolgång.

Adress

 

Tallåsskolan (åk 0-6)
Skolgatan 1
570 76 Ruda
Tel/fax: 0491-294 03

ruda@skolan.hogsby.se 

 

Förskoleklass/fritidshem
Kotten
Skolgatan, 570 76 Ruda
Tel. 0491-294 09 

kotten@skolan.hogsby.se
 

Arbetslagsledare
Harriet Olofsgård
0491-29 403
Telefon rektorsexpedition 0491-29 225
Fax rektorsexpedition 0491-21 202
   
Senast kontrollerad: 2015-09-23.
Snabbval