Kurs, Poäng, Terminer

Programgemensamma kurser 1050 poäng.

 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200, VT21
 • Hälsopedagogik, 100, HT21
 • Psykologi 1, 50,  HT21
 • Psykiatri 1, 100, VT21
 • Medicin 1, 150, VT21
 • Etik och människans livsvillkor, 100, HT21
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150, HT21
 • Specialpedagogik 1, 100, VT21
 • Gymnasiearbete VO, 100, VT22

Yrkesinriktning 500 poäng kan väljas efter godkänt i samtliga programgemensamma kurser.

Äldreomsorg, 500

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100, VT22
 • Hemsjukvård, 100, VT22
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200, VT22
 • Vårdpedagogik och handledning, 100, VT22

Funktionshinder, 500

 • Socialpedagogik, 100, VT 22
 • Specialpedagogik 2, 100, VT22
 • Friskvård och hälsa, 100, VT22
 • Komplementärmedicin, 100, VT22
 • Hemsjukvård, 100, VT22

Hälso- och sjukvård*, 500

 • Medicin 2, 100, VT22
 • Hemsjukvård, 100, VT22
 • Akutsjukvård*, 200, VT22
 • Vårdpedagogik och handledning, 100, VT22

*Startas beroende på tillgång på praktikplatser

För Diplom (Vård- och omsorgscollege) behövs också Samhällskunskap 1 a1 (50p) och Svenska 1 (100p).