Här lär du dig att arbeta med olika produktionsled, råvaror och tekniker av olika slag för att få en helhetsbild av tillverkningsprocessen. Du lär dig olika svetsmetoder som till exempel  MMA, MIG/MAG, och TIG med möjlighet upp till rörsvetsnivå.

Utbildningen innehåller även plåtbearbetning med tillhörande arbetsmoment som ger dig en bred kompetens för framtiden.

Du varvar teoretisk utbildning med praktisk utbildning i våra moderna industrilokaler samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på företag. En viktig del i utbildningen är arbetsmiljöfrågor för att öka säkerhetsmedvetenheten och för att undvika arbetsskador.

För detta program har vi riksintag, vilket innebär att du kan söka oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning.   

Efter utbildningen   

Efter Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik kan du arbeta som svetsare i många olika yrken både i Sverige och internationellt. Du kan även bli godkänd internationell svetsare. Det är i dagsläget stor brist på utbildade svetsare runtom i landet och du har därför stor chans att få ett arbete efter avslutad utbildning. Efter tre år i yrket har du möjlighet att läsa vidare till internationell svetsspecialist (IWS) och arbeta som exempelvis svetskontrollant, svetsansvarig eller produktionsledare etcetera.

Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet genom dina valbara kurser.