Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer där barn och personal kan utforska sin närmiljö.

Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov.

Juvelernas Hus inriktning är teater och friluftsliv.

Fristående förskola/fritidshem Juvelernas Hus
Kanalgatan 2
579 71 Ruda

Telefon: 0491-22 355

maggan@juvelernashus.se

Juvelernas Hus har en egen hemsida. Du hittar den här:

Juvelernas Hus