En enkätundersökning skickades under våren 2016 ut till samtliga förskolor i Kalmar län för att kommunerna skulle få en bild av nuläget och en bra grund för att framöver kunna underlätta förskolornas arbete med att minska barns exponering för farliga ämnen. På temadagen Skydda barnens hälsa den 22 september, visades en sammanställning upp över hur förskolorna i kommunerna ligger till med sitt arbete inom projektet Giftfri förskola. Denna sammanställning återfinns på Länsstyrelsens hemsida.

Genom projektet vill vi hjälpa förskolor i sitt arbete med att minska barns exponering av farliga ämnen. Barn är extra känsliga för farliga ämnen. Dessa ämnen kan till exempel finnas i leksaker, elektronik, textilier, plast och hygienprodukter. Med farliga ämnen menas ämnen som bland annat kan orsaka cancer, påverka arvsmassan, vara hormonstörande och försämra barnens reproduktionsförmåga. Det är viktigt att barns exponering för dessa ämnen minskar.

Se mer information via länkarna nedan: