Prislistan för enskilda brunnar ser ut så här:

Undersökning

Pris inklusive moms

Pris exklusive moms

Kemisk undersökning

600 SEK

480 SEK

Mikrobiologiskt undersökning

284 SEK

227 SEK

Kemisk + Mikrobiologisk undersökning

884 SEK

707 SEK

Radon

272 SEK

217 SEK

Tungmetaller

469 SEK

375 SEK