Prislistan för enskilda brunnar ser ut så här: Håller på att uppdateras. Priser kommer inom kort. 

Undersökning

Pris inklusive moms

Pris exklusive moms

Kemisk undersökning

 SEK

 SEK

Mikrobiologiskt undersökning

 SEK

 SEK

Kemisk + Mikrobiologisk undersökning

 SEK

1026 SEK

Radon

 SEK

 SEK

Tungmetaller

 SEK

 SEK