Här är du: Besökare » Turism » Information till lokala entreprenörer

Information till lokala entreprenörer

Nedan följer information till dig som jobbar inom besöksnäringen i Högsby kommun.

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation som arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor utformas så att besöksnäringen ges ännu bättre möjligheter. Förutom branschpolitik- och arbetsgivarfrågor finns ett omfattande kursutbud direkt riktad till näringen genom Upplevelseakademin. Läs mer www.visita.se

Senast kontrollerad: 2017-10-03.
Snabbval