Här är du: Kommun » Organisation » Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsa beskriver det allmänna hälsotillståndet hos hela befolkningen. Folkhälsoarbetet syfte är att skapa förutsättningar för att främja, förebygga och bevara folkhälsan i Högsby kommun. Det sker i samverkan mellan kommunens olika verksamheter som skola, socialtjänst, miljö, arbetsmarknad, kultur och fritid samt polis, landstinget, trossamfund och föreningar. 

I Högsby fungerar Kommunledningsutskottet som Folkhälsoråd. Kommunledningen är ledningsgrupp för arbetet och tjänstemän från olika verksamheter genomför arbetet. Samordningen av folkhälsoarbetet sker av folkhälsosamordnare.

Är du tonårsförälder och behöver tips och råd gällande alkohol? 

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta görs främst genom olika samordnade insatser, såsom utbildning och stöd för förebyggande arbete, på både regional och lokal nivå (hos kommunen). Därför tipsar vi nu om hemsidan: TÄNK OM som ger bra tips och råd till tonårsföräldrar gällande alkohol. 

Senast kontrollerad: 2018-04-26.
Snabbval