Här är du: Invånare » Omsorg & Socialtjänst » Individ och familjeomsorg » Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk/beroende av alkohol, narkotika, spel m.m?

Har du en närstående, vän, familjemedlem eller partner m.m. som har problem?

Du är inte ensam! Du och dina anhöriga har rätt till hjälp.

Behandlingscenter är en verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen i Högsby kommun. Vi erbjuder enskild öppenvårdsbehandling för vuxna, ungdomar och barn. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria.

Vi som arbetar på behandlingscenter är barn- och familjebehandlare samt certifierade beroendeterapeuter och beroendebehandlare med mångårig erfarenhet. Vår grundfilosofi utgår från Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Vi arbetar under sekretess.

Högsby kommun samarbetar med Sonny Fridh konsult AB gällande öppenvårdsbehandlingen. För mer information gå till www.sfridhkonsultab.se

Senast kontrollerad: 2015-11-05.
Snabbval