Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux vill ge dig kunskaper för att klara av att arbeta, bo, ha en bra fritid och vill ge dig förutsättningar för fortsatta studier. Undervisningen vill också ge dig möjlighet till ökad självkänsla och delaktighet i samhället.

Lärvux följer kursplaner som är fastlagda av Skolverket. Betyg eller intyg ges efter avslutad kurs.

Du är med och planerar din undervisning så att den passar dig. Tillsammans sätter vi upp mål som utgår från dina behov, förmåga, tidigare kunskaper och erfarenheter samt kursplanen.

Undervisningen sker i små grupper vid ett eller flera tillfällen i veckan. I vissa fall är undervisningen enskild.

Undervisningen är kostnadsfri. Om du får löneavdrag för att gå på lektionerna kan du söka ett statsbidrag. Vi kan hjälpa till med detta.