Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Kursplaneringar läsåret 2017/18

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W

A  

Administration 1 ADMADM01
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S
Akutsjukvård SJUAKU0
B Upp!

Barns lärande och växande PEDBAS0
Biologi 1 BIOBIO01
Biologi 2 BIOBIO02
Bygg och anläggning BYGBYG01
C Upp!

D Upp!

Datorkunskap - Orienteringskurs GRNORI210
   
E Upp!

Engelska 5 - BDJ ENGENG05
Engelska 5 - LSM ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Engelska - Gruv GRNENG2
Engelska - Im Grundskola
Entreprenörskap ENTENR0
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
F Upp!

Filosofi 1 FIOFIO01
Filosofi 2 FIOFIO02
Fysik 1a FYSFYS01a
Fysik 2 FYSFYS02
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01


G Upp!

Geografi 1 GEOGEO01
Gymnasiearbete
H Upp!

Hemsjukvård SJUHEM0
Historia 1b HISHIS01b
Historia 2a HISHIS02a
Historia 2b HISHIS02b
Hälsopedagogik HÄLHÄL01
I Upp!

Idrott och hälsa 1 Gy16 IDRIDR01
Idrott och hälsa 1 Gy17 IDRIDR01
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02
Industritekniska processer INUINU01
Information och kommunikation 1 INFINF0
Intern och extern kommunikation INFINE0
   
K Upp!

Kemi 1 KEMKEM01
Kemi 2 KEMKEM02
Kommunikation PEDKOU0
Kost och hälsa  HÄLKOC0
L Upp!

Ledarskap och organisation LEDLED0
Lärande och utveckling PEDLÄR0
M Upp!

Matematik 1a - 1 termin MATMAT01a
Matematik 1a - 2 terminer MATMAT01a
Matematik 1b - 1 termin MATMAT01b
Matematik 1b - 2 terminer MATMAT01b
Matematik 1c - 1 termin MATMAT01c
Matematik 1c - 2 terminer MATMAT01c
Matematik 2a - 1 termin MATMAT02a
Matematik 2a - 2 terminer MATMAT02a
Matematik 2b - 1 termin MATMAT02b
Matematik 2b - 2 terminer MATMAT02b
Matematik 2c - 1 termin MATMAT02c
Matematik 2c - 2 terminer MATMAT02c
Matematik 3b - 1 termin MATMAT03b
Matematik 3b - 2 terminer MATMAT03b
Matematik 3c - 1 termin MATMAT03c
Matematik 3c - 2 terminer MATMAT03c
Matematik 4 - 1 termin MATMAT04
Matematik - Gruv GRNMAT2
Matematik - Im Grundskolan
Medicin 1 MEDMED01
Medicin 2 MEDMED02
Moderna språk 1 Spanska MODXXX01
Moderna språk 1 Tyska MODXXX01
Moderna språk 2 Spanska MODXXX02
Moderna språk 2 Tyska MODXXX02
Moderna språk 3 Spanska MODXXX03
Moderna språk 3 Tyska MODXXX03
Moderna språk 4 Spanska MODXXX04
Moderna språk 4 Tyska MODXXX04
Moderna språk 5 Spanska MODXXX05
Moderna språk 5 Tyska MODXXX05
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01
Människors miljöer PEDMÄI0 
N

Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Näthandel 1 NÄTNÄT01
O Upp!

P Upp!

Palliativ vård SJULIN0
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
Produktionskunskap 1 PRDPRO01
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S
Produktutveckling PRKPRK01
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2a PSKPSY02a
R Upp!

Religionskunskap 1 RELREL01
Religionskunskap 2 RELREL02
S Upp!

Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Samhällskunskap - Gruv GRNSAM2
Skapande verksamhet PEGSKP0
Socialt arbete SOCSOI0
Sociologi SOISOO0
Specialpedagogik 1  SPCSSPE01
Specialpedagogik 1 - Kgy, 1 termin SPCSSPE01
Specialpedagogik 1 - Vo SPCSSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSSPE02
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska - Gruv GRNSVE2
Svenska som andraspråk - Gruv GRNSVA2
Svenska för invandrare - SFI A, B, C, D SFIKUA9, SFIKUB9, SFIKUC9, SFIKUD9
Svenska - Im Grundskolan
Svenska som andraspråk - Im Grundskolan
Svenska som andraspråk - Språkintroduktion - BBK Grundskolan
Svenska som andraspråk - Språkintroduktion - LSM Grundskolan
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
T Upp!

Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01
 
U Upp!

V Upp!
 
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
   

W Upp!