Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Kontakta Högsby Utbildningscenter Ringvägen 5, 579 33 Högsby

Rektor, elevvård Christina Henriksson Tel. 0491-29352
Administrativ
assistent
(Elevregistrering,
betygshantering,
individuella
studieplaner,
busskort,
interkommunal
ersättning,
fakturering)
Annki Schön Tel. 0491-29350
Administratör
(Personal- och
löneadministration,
marknadsföring och
kommunikation,
systemförvaltning
IST (Extens och Dexter).
Madeleine Oskarsson Tel. 0491-29351
Studie- och yrkesvägledare Gy Emma Wirell Tel. 0491-29386
Studie- och yrkesvägledare Vux Eleonor Johansson Tel. 0491-29205
Vaktmästare Annelie Tingström Tel. 0491-29355
  Elevassistent Elisabeth Berg Johansson Tel. 0491-29389
  Kurator Charlotte Lindgren Tel. 0491-29216
  Sjukanmälan Annki Schön Tel. 0491-29388
  Skolmat Viktoria Fredriksson Tel. 0491-29361
  Skolsköterska Charlotte Ek Rosander Tel. 0491-29215
Ansvarig: Bf, Vo Eva Johansson Tel. 0491-29365
  Ansvarig: Bygg, Ha,
Gymnasiearbete
Jimmy Block Tel. 0491-29358
Ansvarig: Im, Idrott,
Friluftsdagar
Jenny Ramsner Joelsson Tel. 0491-29375
  Ansvarig: In Bertil Österlind Tel. 0491-29227
Ansvarig: Kgy, Webb,
Schema, Närvaroprogram
Josef Huber Tel. 0491-29385
  Ansvarig: Sa Adam Chauca Tel. 0491-29375
Ansvarig: Sfi Pontus Brandstedt Tel. 0491-29380
Ansvarig: Spec Elisabet Petersson Tel. 0491-29360