Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Gymnasial vuxenutbildning - Kgy

Den gymnasiala nivån är till för dig som behöver komplettera kurser på gymnasienivå. Om du har ett ofullständigt gymnasiebetyg eller om du saknar kurser som behövs för att vara behörig till högskolan kan du komplettera med dessa ämnen.
Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och vissa kurser läses integrerat med gymnasieelever.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att lägga upp en planering om du vill läsa till en gymnasieexamen.

Våra Kgy-kurser
Våra Kgy-yrkesprogram och kurser
Våra vuxenutbildningar

Att studera på Kommunal Vuxenutbildning - Komvux

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år har du som är bosatt i Sverige rätt till Kommunal vuxenutbildning i din hemkommun.
På Komvux läser du som behöver läsa in eller komplettera kurser på grundskole- eller gymnasienivå.
På Komvux blir studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar mindre. Detta betyder att du som elev får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.
Du lägger tillsammans med studie- och yrkesvägledaren upp en studieplan med vilka ämnen du vill kombinera och i vilken studietakt du vill studera.
Studieplan
När du vill ansöka om att studera på Komvux ska du boka ett planeringsmöte med vår studie- och yrkesvägledare. Där upprättar du en studieplanering med din nuvarande utbildningsnivå, syftet med dina studier, studiefinansiering samt vilka kurser du behöver för önskvärd examen/målsättning.
Betyg
Varje kurs bedöms med betygen A-F där godkänt är A-E. Får du betyget F har du inte klarat kursen.
Prövning
Att göra om en kurs eller läsa upp ett tidigare betyg kallas att göra en prövning. En prövning kostar 500 kr/tillfälle. Du lägger då upp en planering tillsammans med en lärare där du får uppgifter. Du studerar sedan hela kursen på egen hand för att sedan tenta av kursen vid ett eller flera tillfällen. Planering inför en prövning görs först med studie- och yrkesvägledaren.
Studiefinansiering
Studier på Komvux är CSN-berättigade. Du måste studera 20 poäng per vecka för att få studiemedel på heltid. Har du betyget F i en eller flera kurser berättigas du inte studiemedel. Läs mer på CSN.

Har du frågor om hur det fungerar att studera på Komvux? Eller vill du boka ett vägledningssamtal och planera dina studier?
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eleonor Johansson på eleonor.johansson2@hogsby.se för ett vägledningssamtal. Du behöver inte gå på skolan för att boka ett samtal.
Varmt välkommen!