Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Samhällsvetenskapsprogrammet

Våra inriktningar:
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap
Programblad med kurser

För dig som har planer på att studera vidare på högskolan eller vill ha en bred bas för kommande yrkesliv är Samhällsvetenskapsprogrammet ett bra val.

Här lär du dig om samspelet mellan olika människor, i olika situationer i olika delar av världen. Du får utveckla din förmåga att granska och analysera på ett kritiskt sätt. Skolan arbetar för att du som elev själv ska ta ansvar för dina studier och planera, genomföra och utvärdera arbetena i de olika kurserna.
Som elev får du träna mycket på skriftliga redovisningar och muntliga presentationer. Inom programmet fördjupar eleverna sig i samhällsorienterade ämnen, men också kring medier och beteenden. Människan står i fokus och livsvillkor, historik och framtid studeras. Som elev får du studera människans kultur och miljö ur lokala, nationella och globala perspektiv.

Du väljer mellan de olika inriktningarna Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap.
Väljer du inriktningen Beteendevetenskap läser du mer om människor och relationer i ämnen som psykologi, sociologi och ledarskap.
Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper i hur samhället ser ut både nationellt och internationellt. Du lär dig även mer om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.

Efter utbildningen

Samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program och ger dig därför grundläggande behörighet till alla högskolor och universitet. Du läser också de flesta kurser som ingår i den särskilda behörigheten till många utbildningar. Du har även möjlighet att läsa till meritpoäng eller kurser till särskild behörighet genom dina valbara kurser. Programmet ger dig även en bred bas att stå på inför arbetslivet.