Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Naturvetenskapsprogrammet

Våra inriktningar:
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Programblad med kurser
Inget intag för 2016-2017

Så arbetar vi på HUC inom Naturvetenskapsprogrammet:

Vi försöker verklighetsanknyta undervisningen för att kunna se helheten, dvs. koppla teori till praktik

Vi arbetar tillsammans i kurserna där alla idéer analyseras och kan sättas till verket

Provmomenten i kemi och biologi består till stor del av seminarier, större och mindre projekt, laborationer och exkursioner

Vi arbetar för att eleven skall bygga upp ett ansvarstagande för att lättare klara av sina studier på högskolan

Eleverna lär sig att skriva en korrekt laborationsrapport vilket underlättar för högskolestudier.

Inriktning Naturvetenskap
Inriktningen naturvetenskap ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.