Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Introduktionsprogram

Saknar du behörighet till gymnasiet eller behöver förbättra dina språkkunskaper inför kommande studier? Varmt välkommen till Introduktionsprogrammen! Här anpassar vi studierna efter din förmåga.

Preparandutbildning
Utbildningen ger dig som elev behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande program eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas individuellt för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Du kan kombinera utbildningen med enstaka gymnasiekurser.

Språkintroduktion
Språkintroduktionen är till för dig som nyligen anlänt till Sverige. Här är det fokus på språkutbildning för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ förbereder dig som elev till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.