Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning med riksintag

Läs mera ...

Nyheter

Eleverna i Gymnasie- och Introduktionsprogrammen, Gruv, Kgy, Vo, Vs, Sfi (C,D,Kväll) har via e-post fått en inbjudan att deltaga i den årliga Trivselenkäten Kopia av frågorna.
Några maskinella översättningar av frågorna:
Engelska
Arabiska
Persiska
Andra språk kan väljas i menyn för Google Translate.
Det är viktigt att alla elever deltar och svarar på e-post-länken. Tala om vad du tycker!
Vi jämför resultaten av enkäterna sedan många år och försöker göra förbättringar med utgångspunkt från dina svar.
Här kan du läsa det viktigaste som du som elev/vårdnadshavare bör veta om HUC i en kort sammanfattning:
Skolinformation 2016 - 2017
HUC har en likabehandlingsplan vars syfte är att alla elever och all personal alltid ska uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett:
kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder
Ingen form av kränkande behandling får förekomma.
Läs mera
Tidigare nyheter