Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning med riksintag

Läs mera ...

Nyheter

Vi gratulerar Mohamad Alhussein!
Han vann tipspromenaden som Gruv hade arrangerat till vårfesten.


Aktivitetsdag för barn i Solhöjden.
BF14-tjejerna Wilma, Emma och Emelie planerade och genomförde den 10 maj en aktivitetsdag för nyanlända barn på Elsabo Herrgård i Solhöjden, Berga. / Eva Johansson, Barn- och fritidsprogrammet. Se bilder


Arbetsmiljöenkät 2016
Enkäten har publicerats och länk till den har skickats via e-post till berörda elever.
Vi ser fram emot din bedömning av arbetsmiljön på Huc och dina förslag till förbättringar.
Kontakta din mentor vid behov av teknisk eller språklig hjälp.
Tack på förhand att du genom din medverkan vill göra HUC bättre.


Skolavslutning för Gruv, Kgy, Lärvux fredagen den 27/5 11.00 i Smedjan, Lanhagen
Förtäring, underhållning, tal.
Meddela din mentor om du vill komma. Välkommen!


Skolavslutning för gymnasiet - Studenten torsdagen den 16/6
8.30 Samling i respektive mentorsklassrum, avtåg till kyrkan ca 9.30
Avslutning i kyrkan 10.00 - 11.00
Studentlunch 12.30 - 14.00
14.30 - Utspring av årets studenter vid scenen i Lanhagen


HUC har en likabehandlingsplan vars syfte är att alla elever och all personal alltid ska uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett:
kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder
Ingen form av kränkande behandling får förekomma.
Läs mera


Här kan du läsa det viktigaste som du som elev/vårdnadshavare bör veta om HUC i en kort sammanfattning:
Skolinformation 2016 - 2017
Tidigare nyheter