Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning med riksintag

Läs mera ...

Nyheter

SYV-tjänsten för gymnasiet är för närvarande vakant. Under tiden kan ni kontakta rektor Christina Henriksson när det gäller vägledningsfrågor.


Här kan du läsa det viktigaste som du som elev/vårdnadshavare bör veta om HUC i en kort sammanfattning:
Skolinformation 2016 - 2017

Våra Komvux-kurser läsåret 2016 - 2017. Läs mera


HUC har en likabehandlingsplan vars syfte är att alla elever och all personal alltid ska uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett:
kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder
Ingen form av kränkande behandling får förekomma.
Läs mera


Tidigare nyheter