Här är du: Kommun » Kommuninformation » Anslagstavla, officiell

Anslagstavla, officiell

Kommunens officiella anslagstavla finns i hallen mellan ytterdörrarna till stora entrén i kommunhuset.

Från och med 1 november 2017 finns anslagen digitalt på denna webbplats.

Senast kontrollerad: 2017-10-26.

Samordningsförbundet 2018-03-16

Sammanträde med Samordningsförbundets styrelse 2018-03-16

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-23

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-14

Förbundsdirektionen ÖSK 2018-04-16

Sammanträde med Förbundsdirektionen Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2018-04-16

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-20

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-14

Anslagsbevis PU 2018-03-07

Sammanträde med personalutskottet

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-23

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-15

Anslagsbevis KLU 2018-04-10

Sammanträde med kommunledningsutskottet 2018-04-10

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-20

Datum för anslags nedtagande:  2018-05-14

Anslagsbevis KF 2018-04-09

Sammanträde med kommunfullmäktige 2018-04-09

Tid för anslags uppsättande: 2018-04-17

Tid för anslags nedtagande: 2018-05-09

Anslagsbevis VN 2018-03-27

Sammanträde med valnämnden 2018-03-27

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-04

Anslagsbevis KS 2018-04-09

Sammanträde med kommunstyrelsen 2018-04-09

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-10

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-02

Anslagsbevis UU 2018-02-27

Sammanträde med kommunfullmäktige 2018-03-05

Datum för anslags uppsättande:  2018-03-16

Datum för anslags nedtagande:   2018-04-09

Anslagsbevis MN 2018-02-14

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Datum för anslag uppsättande:  2018-02-22

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-16

Snabbval
Snabbval