Här är du: Kommun » Kommuninformation » Anslagstavla, officiell

Anslagstavla, officiell

Kommunens officiella anslagstavla finns i hallen mellan ytterdörrarna till stora entrén i kommunhuset.

Från och med 1 november 2017 finns anslagen digitalt på denna webbplats.

Senast kontrollerad: 2017-10-26.

Anslagsbevis lönenämnden HUL 2017-10-16

Sammanträdesprotokoll 2017-10-16

Anslagets uppsättande: 2017-11-16

Anslagets nedtagande: 2017-12-08

Anslagsbevis KF 2017-11-06

Datum för anslags uppsättande: 2017-11-14

Datum för anslags nedtagande: 2017-12-06

Snabbval
Snabbval