Här är du: Kommun » Kommuninformation » Anslagstavla, officiell

Anslagstavla, officiell

Kommunens officiella anslagstavla finns i hallen mellan ytterdörrarna till stora entrén i kommunhuset.

Från och med 1 november 2017 finns anslagen digitalt på denna webbplats.

Senast kontrollerad: 2017-10-26.

Anslagsbevis UU 2017-12-20

Sammanträdesdatum: 2017-12-20

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-10

Datum för anslags nedtagande: 2018-02-01

Anslagsbevis Samordningsförbundet 2017-11-23

Sammanträdesdatum 2017-11-23

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-04

Datum för anslags nedtagande: 2018-01-25

Anslagsbevis lönesamverkan HUL 2017-12-15

Sammanträdesdag 2017-12-15

Datum för anslags uppsättande 2018-01-03

Datum för anslags nedtagande 2018-01-25

Snabbval
Snabbval