Här är du: Invånare » Nyheter » Trygghetsmätning 2017

Trygghetsmätning 2017

I dagarna kommer det skickas ut ett brev och en enkät till slumpvis utvalda i kommunen.

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och din kommun en trygghetsmätning i den kommun där du bor samt i ett flertal andra kommuner.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.  I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar desto bättre underlag har vi för vårt fortsatta arbete. Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Publicerad 2017-09-01
Snabbval
Snabbval