Här är du: Invånare » Nyheter » Skolstart

Skolstart

Läsåret 2017/18 börjar måndagen den 21 augusti.

Starttiderna är samma som föregående läsår.

Läsning pågår hela dagen där inte annat är överenskommet.

 

Åk 0-1  Upprop enligt hemsänt meddelande vid samtliga skolor.

Åk 2-6  Upprop i respektive klassrum vid samtliga skolor.

Åk 7     Samling i datasalen kl 08:20

Åk 8-9  Fröviskolan. Samling kl 08:20 i respektive hemklassrum enligt uppsatta anslag i skolan.

 

Gymnasieskolans elever samlas i aulan.

 Åk 1 samt Introduktionsprogrammen kl 08:30

 

Tisdag 22/8

Åk 2 och 3 samlas i mentorssalar kl 8:30

                                                                        

Skolskjutsarna går vid samma tider som förra läsåret.

Vid avvikelse kontaktas hemmet av buss-, taxiföretaget.

 

Välkomna till ett nytt läsår!

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Publicerad 2017-08-15
Snabbval