Här är du: Invånare » Nyheter » Samrådsinbjudan - Bostadsförsörjningsplan

Samrådsinbjudan - Bostadsförsörjningsplan

Förslag till bostadsförsörjningsplan för Högsby kommun ställs ut för samråd under tiden 5 april till 3 maj 2017

Planens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt underlag för framtida översikts- och detaljplanearbeten. Planen ska även underlätta för verksamhetsplaneringen kopplade till planeringen av nya bostäder inom socialförvaltning och det kommunala bostadsbolaget.
Planen skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, samt grannkommunerna Hultsfred, Oskarshamn, Mönsterås, Nybro och Uppvidinge för samråd.
Samrådshandlingarna finns tillgängliga i kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby, måndag – torsdag, kl. 08.00-12.00 / 13.00 - 16.00 och fredag kl. 08.00-12.00 / 13.00-15.00. Handlingarna finns även på kommunens webbsida under nyheter www.hogsby.se.
Under samrådstiden är Ni välkomna att senast den 3 maj 2017 skriftligen lämna synpunkter till följande adress:

Högsby kommun, miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby; eller till kommun@hogsby.se
Frågor om förslaget kan ställas till Jonas T Sandelius på miljö- och byggkontoret, tfn 0491-291 00.

Här kan du läsa bostadsförsörjningsplanen:

Med vänliga hälsningar
miljö- och byggkontoret
HÖGSBY KOMMUN

Publicerad 2017-04-05
Snabbval
Snabbval