Här är du: Invånare » Nyheter » Nu söker Individ- och familjeomsorgen i Högsby kommun kontaktfamiljer, jourfamiljer samt familjehem

Nu söker Individ- och familjeomsorgen i Högsby kommun kontaktfamiljer, jourfamiljer samt familjehem

Som familjehem tar ni emot en ny familjemedlem för en längre eller kortare tid. Som familjehem öppnar man sitt hem, inte bara för ett barn eller ungdom utan även för biologiskt nätverk i samarbete med socialtjänst. För att bli familjehem krävs att du och din familj har tid, utrymme och en stabil social situation.

Som kontaktfamilj är det samma rutiner som ovan och då har man barnet t.ex. en gång i månaden eller varannan helg.

Uppdraget för ett jourhem är att på kort varsel ta emot ett barn i ett par dygn i sitt hem under tiden då socialtjänsten jobbar på att hitta en mer stabil lösning för barnet. För att bli jourfamiljehem krävs att du och din familj har tid, utrymme och en stabil social situation.

Innan ni får uppdrag enligt ovan gör socialtjänsten alltid en bedömning om ni motsvarar de krav som ställs för respektive uppdrag samt kontroll i polis-, social- och kronofogderegister När ni får ett uppdrag skrivs ett avtal mellan er och ansvarig nämnd.

Socialtjänsten ansvarar för att följa upp hur barnet har det.

Efter intresseanmälan inleds en första kontakt med familjen och sedan en utredning. Vid uppdrag ersätts familjen med arvode och omkostnad enligt SKLs riktlinjer.

Är du intresserad? Hör då av dig till någon av oss:
Socialsekreterare Kerstin Möller, tel 0491-29287 mail: Kerstin.moller@hogsby.se
Socialsekreterare Åsa Sjöberg, tel: 0491-293 46 mail: Asa.sjoberg@hogsby.se
Socialsekreterare Angelica Karlsson, 0491-29245 mail: Angelica.Karlsson@hogsby.se

Mer information om uppdrag finns på mininsats.se (Socialstyrelsen)

Publicerad 2017-09-20
Snabbval
Snabbval