Här är du: Invånare » Nyheter » Nu är det hög tid att bekämpa Jättebjörnlokan

Nu är det hög tid att bekämpa Jättebjörnlokan

Miljö- och byggkontoret har under flera år uppmärksammat förekomsten av denna växt och arbetat för att berörda fastighetsägarna ska vidta bekämpningsåtgärder. Växten betraktas som en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap 3 § Miljöbalken. Växtsaften innehåller ämnen som heter furokumariner som påverkar hudens känslighet för ljus. Vistas man i ljus efter kontakt med växtsaften kan man få eksem och brännblåsor.

Jättebjörnlokan växer och sprider sig mycket snabbt och på så sätt hotar den värdefull natur på många håll. En enda planta som tillåts gå i frö kan bilda tiotusentals frön som kan behålla sin grobarhet i mer än fem år. Många markägare bekämpar ihärdigt år efter år. För att få en god effekt av bekämpningen krävs dock att alla berörda fastighetsägare hjälps åt.

Att ta bort Jättebjörnloka

Det är viktigt att bära skyddskläder vid bekämpning. Detta är bra att tänka på:

  • Bär vattenavstötande plagg och skor.
  • Bär skyddsglasögon eller visir.
  • Bär vattenavstötande handskar.
  • Skölj av kläder efter bekämpning.
  • Använd inte trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft.
  • Bekämpa helst när det är mulet.
  • Bekämpa helst vid uppehåll, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.
  • Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften.
  • Oavsett bekämpningsmetod ska växten bekämpas minst 2–3 gånger per år för ett lyckat resultat. Frön kan finnas kvar i marken i upp till 5 år.

För att ta död på plantan ska du helst agera tidigt på våren och gräva upp hela växten. Har den hunnit växa till sig kan du gräva av stjälken minst 10 centimeter under markytan. Kom ihåg att kemiska växtskyddsmedel kräver behörighet och i vissa fall ska anmälas till miljöförvaltningen.

Om du ser en Jättebjörnloka som redan hunnit växa sig stor – klipp av knoppar och blommor för att förhindra spridning. Tänk även på att vara noga med att inte lämna kvar några avhuggna knoppar och blommor på marken. Lägg dem i en plastsäck, knyt ihop och släng som brännbart avfall på återvinningscentralen eller i hushållssoporna.

Kemisk bekämpning

Kemisk bekämpning bör så långt som möjligt undvikas. Många bestånd av Jättebjörnloka växer dock i besvärlig terräng, till exempel på branta sluttningar ner mot vattendrag, i stengärdsgårdar, trädridåer eller skog. I sådana fall kan det vara svårt att bekämpa växten med mekaniska metoder och kemisk bekämpning kan visa sig vara det enda rimliga alternativet. Innan man utför kemisk bekämpning är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. Exempelvis får endast sådana preparat som är godkända för det speciella syftet användas. För vissa preparat krävs också särskilt användningstillstånd för spridning. Inom vissa områden är det förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel. Det kan också finnas krav på att en anmälan eller en ansökan om tillstånd måste lämnas in till miljö- och byggkontoret innan spridning. Kontakta miljö-och byggkontoret om det råder osäkerhet om vilka regler som gäller.

Fakta om växten

Jättelokan är en hög och mycket kraftig ört med meterlånga, bredflikiga blad som har långa, grova och håriga skaft. Vanligen blir den 2–3 meter hög. Stjälkarna är grova, rödfläckiga och håriga. Små, vita blommor sitter i flockar samlade i en uppemot 50 centimeter bred sammansatt flock. Jättelokan blommar i juni och juli.

Kontakt

För ytterligare information kontakta Miljö- och byggkontoret på telefon 0491-290 00 eller e-post: miljoochbygg@hogsby.se 

Publicerad 2018-05-03
Snabbval