Här är du: Invånare » Nyheter » Mobbning - Mobilen - Internet

Mobbning - Mobilen - Internet

Flera barn vill eller vågar inte gå till sin arbetsplats med anledning av mobbning och kränkande behandling. En företeelse som pågår både i korridoren och den många gånger mindre kontrollerade digitala världen. 

Ta nu chansen att få ta del av denna föreläsning där du kommer att få insyn i hur verkligheten ser ut eller kan komma att se ut för ditt barn i den digitala världen. 

Hur kan du bemöta ditt barn/din ungdom för att hen ska våga berätta om sina misstag eller den situation som de hamnat i? 

Vad kan du som förälder göra för att visa ditt barn att du finns för dem även i den digitala världen trots att du kanske saknar både kunskap och intresse? 

Välkommen till en kväll som definitivt kommer att beröra dig! 

Föreläsare: Andreas Glingfors, polisinspektör
Datum: onsdag den 14 februari
Tid: klockan 18.00-20.00
Plats: Fröviskolan 7-9, samlingssalen

Välkommen! 

Publicerad 2018-01-26
Snabbval