Här är du: Invånare » Nyheter » Information om uttag av vatten för bevattning från sjöar, vattendrag och grundvatten

Information om uttag av vatten för bevattning från sjöar, vattendrag och grundvatten

Länsstyrelsen får många frågor om vattenuttag och bevattning och vill med denna information
tydliggöra för alla som leder bort yt- eller grundvatten för bevattning vad man har att förhålla sig till.

Publicerad 2017-06-26
Snabbval
Snabbval