Här är du: Invånare » Nyheter » Högsby kommun är en ekokommun

Högsby kommun är en ekokommun

Genom ett medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner kan Högsby stärka sitt strategiska arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Medlemmar i föreningen strävar mot att vara förebilder och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.

– Jag tycker det är mycket positivt att kommunen nu blivit en ekokommun. Det ligger helt i linje med kommunens vision och är ett bra sätt att utveckla Högsby på ett långsiktigt och hållbart sätt och medlemskapet är ett tydligt ställningstagande som visar att vi tar de problem som finns på allvar, Dag Hansson, miljösamordnare

Medlemmar i Sveriges ekokommuner ställer sig bakom de fyra hållbarhetsprinciperna som lyder:

”I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande av: 
- koncentrationer av ämnen från berggrunden
- koncentrationer av ämnen från samhällets produktion
degradering på fysiskt sätt
och det finns inga strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening”

Läs mer om Sveriges ekokommuner på http://www.sekom.se/.

Publicerad 2018-02-01
Snabbval