Här är du: Invånare » Nyheter » Föreningsbidrag till Integrationsprojekt

Föreningsbidrag till Integrationsprojekt

Under 2018 har Högsby kommun beslutat att ge bidrag till föreningar som arbetar med integration. Alla föreningar kan söka bidrag. Det ska vara projekt som ger nyanlända och asylsökande möjlighet att komma in i och prova på en föreningsverksamhet. Det gäller både inom kultur och idrott.

Bidrag kan sökas till lokalhyror, material, transporter, avgifter och förtäring etc. Dock ej till löner eller andra arvoden, projektet skall i första hand drivas genom det ideella arbetet i föreningen.

Skicka med en enkel projektbudget till er projektansökan (vad pengarna ska användas till). När en projektansökan har beviljats, så betalas bidraget ut med halva ansökningsbeloppet vid start. Resterande belopp betalas ut efter sex månader eller vid projektets slut. När projektet har avslutats så ska föreningen fylla i en utvärderingsblankett, senast en månad efter att projektet har avslutats.

För mer information kontakta Kultur och Fritidskontoret
på Storgatan 17 i Högsby. 

Du hittar blanketterna här >>>

Publicerad 2018-02-15
Snabbval