Här är du: Invånare » Nyheter » Eldningsförbud

Eldningsförbud

Från klockan 15.00 idag, onsdag den 16 maj, så råder det eldningsförbud i Högsby kommun.

Högsby kommun har med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, beslutat att förbjuda eldning utomhus.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i (för ändamålet) framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. 

Planerade bränningar av skog i naturvårdande syfte som anmälts till kommunen och Länsstyrelsen får dock genomföras, under förutsättning att villkoren i Räddningstjänstens och Länsstyrelsens dokument ”Riktlinjer för undantag från eldningsförbud vid naturvårdsbränning” är uppfyllda. Räddningstjänsten kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om man bedömer att ovanstående villkor inte uppfylls eller om det finns andra skäl.

Beslutet är fattat av Ingemar Idh, räddningschef i Högsby kommun

Publicerad 2018-05-16
Snabbval