Här är du: Invånare » Fritid & Kultur

Fritid & Kultur

 

Vår kommun har ett rikt och fungerande kultur- och föreningsliv

vilket spelar en central roll för samhällets livskraft och utveckling.
Det ger livskvalitet, stärker band mellan människor och utgör som mötesplats och träffpunkt en viktig del i det sociala nätverk som varje individ behöver, inte minst ur ett hälsoperspektiv.

 

Senast kontrollerad: 2017-02-06.
Snabbval
Snabbval