Här är du: Invånare » Barn & Utbildning » Förskolor » Berga förskola, Berga

Berga förskola, Berga

 Välkommen till Berga förskola. 

 

 

Välkommen till Berga förskola

Förskolan ligger i samma byggnad som skola/fritids och är en förskola med olika avdelningar för åldrarna 1-5 år.

Verksamheten styrs av Läroplan för förskolan och Skollagen och utifrån dessa skapar vi förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Vi satsar mycket på språk och använder tecken som stöd för att förstärka språket och för att ge barnen flera förutsättningar till en bra språkutveckling.

Temat vi arbetar med är språk och kommunikation med utgångspunkt i sagor.

Vi har mycket rim och ramsor, läser och berättar sagor, samtalar och sjunger tillsammans.

Vi använder oss av ”Bornholmsmodellen” som är ett språkutvecklande material.

Förskolan är en ”Grön flagg förskola” och just nu är det ämnet djur och natur som är i fokus.

Förskolan lägger också stor vikt vid matematik, naturkunskap, teknik och rörelse.

Postadress;

Berga förskola
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress;

Västergatan 24
579 40 Berga

Tel: 0491-29 335
trollbacken@skolan.hogsby.se

Arbetslagsledare
Lena Sinnerström
0491-29 335
Telefon rektorsexpedition 0491-29 225
Fax rektorsexpedition 0491-21 202
   
   
   

 

     
     
     
Senast kontrollerad: 2017-09-28.
Snabbval
Snabbval