Här är du: Invånare » Barn & Utbildning » Förskolor » Berga förskola, Berga

Berga förskola, Berga

 Välkommen till Berga förskola. 

Förskolan är integrerad på Skyttefällaskolan och är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år.

Vi har nära till skogen och jobbar med närmiljön i ett Grön flagg projekt som heter Skolskogen tillsammans med Skyttefällaskolan.
I samarbetet ingår både personal, barn och föräldrar i förskola och skola. Tillsammans bygger vi en hinderbana i skogen för att barnen ska kunna få en aktivare dag.

På förskolan jobbar vi att även med ämnet ”klimat och energi” som ingår i Grön flagg arbetet. I arbetet med barnen kommer de bland annat att få fundera på hur kroppen får energi.

Förskolan lägger stor vikt vid språket och dagligen arbetar vi med Bornholmsmodellen som grund, där rim och ramsor, sagor och sång och musik får stor plats.

Verksamheten styrs av Läroplan för förskolan och skollagen. Utifrån dessa skapar vi tillsammans förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Avdelningen är i samma byggnad som skola/fritids och under dagen samarbetar vi bland annat med öppning och stängning .

Postadress;

Berga förskola
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress;

Västergatan 24
579 40 Berga

Tel: 0491-29 335
trollbacken@skolan.hogsby.se

Arbetslagsledare
Lena Sinnerström
0491-29 335
Telefon rektorsexpedition 0491-29 225
Fax rektorsexpedition 0491-21 202
   
   
   

 

     
     
     
Senast kontrollerad: 2017-09-14.
Snabbval
Snabbval