Här är du: Invånare » Barn & Utbildning » Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsan
Skolhälsovården är en resurs för elever och föräldrar. Skolhälsovården ska främst vara av förebyggande natur. Utför enklare sjukvård, ger föreskrivna vaccinationer samt följer elevernas fysiska och psykiska utveckling genom bland annat återkommande hälsokontroller och hälsosamtal. 

Expedition
Träffas säkrast måndag - fredag klockan 11.00-12.00.
Övrig tid efter överenskommelse.

För Fagerhult- och Fågelfors skola, Fröviskolan åk 7-9
och gymnasieskolan, ansvarar:

Helena Andersson

Skolsköterska, vikarie
Tel: 0491-29215
Skicka e-post till: Helena Andersson

 

För Berga- och Ruda skola samt Fröviskolan åk f-6, ansvarar:

Linda Olofsson

Skolsköterska
Tel: 0491-29238
Skicka e-post till: Linda Olofsson

 

 

Skolkurator
Kurator arbetar med de psykosociala frågorna i skolan.
Med förebyggande, stödjande och behandlande insatser ger kurator hjälp till elever och deras föräldrar. Medverkar bland annat i skolans ANT och samlevnadsundervisning.  

För Fagerhult- och Fågelfors skola, Fröviskolan åk 7-9
och gymnasieskolan, ansvarar:

 För Berga- och Ruda skola samt Fröviskolan åk f-6, ansvarar:

Skolläkare
Eva Skagerström

träffas via skolsköterskorna

Skolpsykolog
Tjänsteköp
 

Logoped
träffas via specialpedagog Anneli Andersson, 0491-29217
 

Resursteam
Anneli Andersson, specialpedagog
Ann Håkansson, resurspedagog/specialpedagog
Charlotte Ek-Rosander, skolsköterska
Linda Olofsson, skolsköterska
Charlotte Lindgren, skolkurator

Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledaren har som uppgift att genom samtal och information ge elever kunskap om yrken och utbildningar, så att de gör medvetna val. Studie- och yrkesvägledaren handlägger också den praktiska arbetslivsorienteringen 

Eleonor Johansson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0491-29205
Skicka e-post till: Eleonor Johansson

 

Adress
Elevhälsan
Frövivägen 3B
579 32 HÖGSBY

Telefon expedition 0491-29215, 29238
Kurator 0491-29216
Fax 0491-21202

Senast kontrollerad: 2018-04-09.
Snabbval
Snabbval