Invånare

Välkommen till Högsby kommun!

 

Vision - Högsby kommun 2025

Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.

Nyheter och information

Vi uppmärksammar Earth Hour hela veckan!

2018-03-19

Earth Hour är världens största miljömanifestation och Högsby kommun kommer givetvis delta i denna. På olika sätt har kommunen valt att engagera invånare, skolelever och kommunanställda inför och under Earth Hour hela vecka 12.

 

Försenad sophämtning

2018-03-16

Vår entreprenör har ännu inte kört ikapp alla rutter som är försenade på grund av snöovädret för två veckor sedan. 3 av 5 fordon kör på ordinarie rutter men två fordon släpar fortfarande ett antal dagar.

Entreprenören planerar att köra ikapp dessa förseningar så snabbt som möjligt, men det kommer sannolikt fortsatt vara försenade sophämtningsturer även nästa vecka. Observera att hämtning kan komma att ske både kvällar och helger.

 

Trafikverket underhåller Ölandsbron mellan 19 mars och 18 juni

2018-03-16

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på Ölandsbron från den 19 mars till den 18 juni 2018. Arbetet innebär att de genomför reparationer av kantbalkar, broisolering och katodiskt skydd. För att de ska kunna utföra åtgärderna och skapa en säker miljö behöver de stänga av körfält och sänka hastigheten. Enbart ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen. Det är körförbud för långsamtgående fordon under pendlartider mellan klockan 06-09 och 15-18.

 
Snabbval
Snabbval